Kunskapsstöd för rättighetsbaserat integrationsarbete

Tecknad illustration av en flicka i orange slöja.

Hur kan vi tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet i genomförandet av länsstyrelsernas integrationsuppdrag? Detta var en av de uppgifter som en arbetsgrupp inom LIN Nord (Länsstyrelsernas integrationsnätverk, nord) tog sig an att arbeta med 2018. Arbetsgruppens deltagare kom från uppdragen inom integration, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och syftet var att stärka och underlätta integreringen av de tvärsektoriella perspektiven i integrationsarbetet.

Rättighetsbaserat integrationsarbete – Kunskapsstöd och vägledning för tillämpning av ett rättighetsbaserat arbetssätt inom länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Framsidan av kunskapsstödet Rättighetsbaserat integrationsarbete

Detta är ett kunskapsstöd och en vägledning för att tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet inom integrations-uppdragen som bygger på Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt.  Det går igenom metodstödets olika steg med konkreta exempel på MR-samband, rättighetsinnehavarnas perspektiv och ansvarsbärarnas åtgärdsansvar på integrationsområdet. Det innehåller också information om flyktingars och skyddsbehövandes rättigheter, särskilt utsatta grupper, vikten av […]