Lyssna på demokrati och mänskliga rättigheter i sommar

Två hängmattor hänger mellan träd i ett grönt landskap.

Sommaren är här och med den semester för de flesta. Vad är då bättre än att lära sig mer om mänskliga rättigheter, demokrati och världshändelser samtidigt som du ligger i hängmattan eller på stranden? Vi tipsar om tre poddar som är intressanta för dig som jobbar med demokrati och mänskliga rättigheter. Demokratin och du En […]

Vad gör länsstyrelserna inom mänskliga rättigheter och barnrätt?

En trave med papper och mappar.

Är du nyfiken på att veta vad länsstyrelserna gjort för att stödja arbetet med mänskliga rättigheter och barnets rättigheter under 2023? De nationella samordnarna för uppdragen sammanställer varje år en rapport där länsstyrelserna svarar på vad de gjort under året. Du kan ta del av rapporterna här på MR-webben. Årsrapport 2023 för uppdraget i mänskliga […]

Kan vi prata om rasism?

En grupp människor sitter runt ett bord och pratar.

Vill din arbetsplats ha mer kunskap om rasism och likvärdigt bemötande? Forum för levande historia erbjuder fortbildningen Kan vi prata om rasism? för yrkesverksamma inom offentlig sektor (myndighet, region och kommun, dock ej inom skolan där andra fortbildningar erbjuds). Kan vi prata om rasism? ger olika perspektiv på rasism genom att belysa rasismens historiska bakgrund, […]

Vill din kommun eller organisation medverka på MR-dagarna 2024?

Vimplar med några av de globala målen i Agenda 2030.

MR-dagarna är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med eller är intresserad av mänskliga rättigheter, i Sverige eller i världen. Varje år träffas tusentals deltagare från hela landet för att ta del av fler än 150 programpunkter, möta över 70 utställare och knyta nya kontakter inom MR-området. Årets MR-dagar går av stapeln på Sara […]

På tal om statistik och mänskliga rättigheter (2023)

En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

Levnadsförhållandena i Sverige visar på skillnader i hur väl de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Ny statistik från länsstyrelserna pekar bland annat på att det är skillnader mellan länen, kommuner samt individer.

Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

Omslaget till rapporten.

Kunskapsunderlag om rasism och diskriminering mot den afrosvenska befolkningen, med särskilt fokus på kvalificerade tjänster, utarbetad av Centrum för Mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Författare: Sima Wolgast, Irene Molina och Mattias Gardell.

En vägledning för dig som jobbar med mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

Illustration av människor i utemiljö.

Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade under 2022 en vägledning för offentlig förvaltning som på lokal nivå vill arbeta med mänskliga rättigheter som en del av människors vardag. Vägledningen har nu översatts till svenska av länsstyrelserna inom det gemensamma uppdraget i mänskliga rättigheter och du hittar den på sidan för publikationer: Städer för […]