Barns rätt till information vid samhällskris

Illustration av barn som spelar fotboll, gungar och leker.

Missade du konferensen om barns rätt till information vid samhällskriser som arrangerades av Barnombudsmannen och länsstyrelserna i november 2022? Då har du chansen att se den i efterhand.

Jämlikhet i praktiken – metodstöd för en antirasistisk praktik

Illustration av människor med olika yrken, till exempel läkare, lärare, snickare, skogsarbetare.

Detta metodstöd är ett verktyg för att integrera jämlikhet kopplat till diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet i beslutsfattande, planering och utförande inom offentlig verksamhet. Det är en bearbetning av Seattlemodellen som utvecklades av Seattles kommun i USA. Metodstödet är framtaget inom ramen för länsstyrelsernas regeringsuppdrag om att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden inom ramen för den […]

Kunskapsstöd för rättighetsbaserat integrationsarbete

Tecknad illustration av en flicka i orange slöja.

Hur kan vi tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet i genomförandet av länsstyrelsernas integrationsuppdrag? Detta var en av de uppgifter som en arbetsgrupp inom LIN Nord (Länsstyrelsernas integrationsnätverk, nord) tog sig an att arbeta med 2018. Arbetsgruppens deltagare kom från uppdragen inom integration, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och syftet var att stärka och underlätta integreringen av de tvärsektoriella perspektiven i integrationsarbetet.

Kunskapsstöd och vägledning för tillämpning av ett rättighetsbaserat arbetssätt inom länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Framsidan av kunskapsstödet Rättighetsbaserat integrationsarbete

Detta är ett kunskapsstöd och en vägledning för att tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet inom integrations-uppdragen som bygger på Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt.  Det går igenom metodstödets olika steg med konkreta exempel på MR-samband, rättighetsinnehavarnas perspektiv och ansvarsbärarnas åtgärdsansvar på integrationsområdet. Det innehåller också information om flyktingars och skyddsbehövandes rättigheter, särskilt utsatta grupper, vikten av […]

Snart är det dags!

Illustration av människor som sitter vid ett bord och pratar.

Den 24 november går den första av fyra regionala MR-konferenser av stapeln i Stockholm. Om du jobbar med mänskliga rättigheter inom offentlig sektor eller är förtroendevald så passa på att anmäla dig till den konferens som passar dig bäst geografiskt eller tidsmässigt. De andra tre konferenserna är i Umeå 30 november, Göteborg 8 december och […]

Träffa länsstyrelsernas MR-uppdrag på MR-dagarna

Foto av två personer i en mässmonter.

Länsstyrelsernas monter på MR-dagarna i Linköping 2019. Kommer du på MR-dagarna 17-18 november på Conventum i Örebro? Passa på att besöka länsstyrelsernas gemensamma monter och prata med oss om vårt arbete inom mänskliga rättigheter och andra områden inom social hållbarhet. Du kan också tävla om spännande bokpriser, hämta informationsmaterial och självklart har vi det bästa […]

Hur får den som är liten veta vad som händer?

Illustration av barn som spelar fotboll, gungar och leker.

När en kris inträffar i samhället har alla rätt att få information om det som händer och alla måste få information som de förstår. Men hur ska vi jobba för att även barn i olika åldrar ska få reda på det som är viktigt för dem att veta?

Anmälan till de regionala samverkanskonferenserna har öppnat

Illustration av människor som sitter vid ett bord och pratar.

Uppsala universitet, SKR och länsstyrelserna välkomnar dig som är tjänsteperson inom kommun eller region, förtroendevald eller arbetar på en statlig myndighet till fyra regionala samverkanskonferenser inom MR-området under hösten. Under konferenserna presenteras och diskuteras idéer, resultat och framför allt goda exempel från kommuner, regioner och länsstyrelser. Mer information och program kommer! Du kan redan nu […]

6 september: Forumträff inom statens arbete mot rasism, hbtq-fobi och hatbrott

Forum för levande historias logga

Tisdagen den 6 september kl 9-12 välkomnar Forum för levande historia dig som jobbar på en statlig myndighet och är intresserad av arbetet mot rasism, hbtq-fobi och hatbrott på en digital forumträff via Zoom. Läs mer om programmet och anmäl dig här: https://www.mr-webben.se/evenemang/forumtraff-statens-arbete-mot-rasism-hbtqi-fobi-och-hatbrott/ Sista anmälningsdag är 31 augusti.