Konventioner och regelverk

Här hittar du information om de internationella åtaganden som Sverige har gjort inom mänskliga rättigheter.

Illustration för att symbolisera FN

Konventioner om mänskliga rättigheter

Konventioner om mänskliga rättigheter (MR-konventioner) är upprättade av FN och andra internationella organisationer, till exempel Europarådet. De baseras på den allmänna förklaringen om de mänskliga

Illustration av tre personer i ett presidium, till exempel kommunfullmäktige.

Granskning av svensk konventionsefterlevnad

Vad innebär konventionsefterlevnad? Genom att ansluta sig till flera internationella konventioner för mänskliga rättigheter har Sverige åtagit sig att respektera och försvara de mänskliga rättigheterna

En uppräckt hand

Allmänna kommentarer

Allmänna kommentarer från FN:s granskningskommittéer Till varje FN-konvention hör en FN-kommitté som består av experter från hela världen. Kommittéerna bevakar att konventionsstaterna, det vill säga