Samråd

Illustration av en grupp människor som pratar med varandra.

Vad innebär det att människor får vara delaktiga? Vad innebär inflytande? Det kan vara olika för olika människor, men i grunden innebär det att alla har rätt att få uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem själva, och även rätten att bli lyssnade på. Därför är det är viktigt för både tjänstepersoner och förtroendevalda att möta den enskilda människan eller gruppen på lokal nivå.

Delaktighet och inflytande på lokal nivå

Det finns olika metoder för samråd med det lokala civilsamhället och med enskilda individer, till exempel enkätundersökningar, djupintervjuer, medborgardialoger, medborgarråd, öppna nämndsammanträden, enskilda förslag, med mera. Det viktiga är inte vilken metod som används utan att de personer som berörs av en fråga faktiskt får chansen att säga sin mening och ha möjlighet att påverka beslut.

Länsstyrelserna har tagit fram ett kunskapsstöd för delaktighet och inkludering som är tänkt som ett stöd för länsstyrelsemedarbetare. I kunskapsstödet beskrivs några olika metoder för att uppnå delaktighet inklusive de rutiner som rekommenderas för länsstyrelsens verksamhet. Dessa metoder och rutiner kan även användas av andra verksamheter i offentlig sektor.

Du kan läsa mer i kunskapsstödet för delaktighet och inkludering.

Ladda ner Kunskapsstöd för delaktighet och inkludering