Nyheter

Programmet till MR-dagarna släppt

Nu har stora delar av programmet för MR-dagarna i Örebro 17-18 november släppts. Länsstyrelsernas nationella MR-uppdrag medverkar med seminariet Människorätten i kris? den 18 november

Vill du få mer kunskap om rasism?

Att bemöta invånare likvärdigt är en självklarhet men kan också vara en utmaning, ofta på grund av omedvetenhet om samhällsstrukturer och människors olika villkor. Genom att öka sina kunskaper kan man säkerställa att allas rätt till ett likvärdigt bemötande tillgodoses.

Kunskapsstöd för rättighetsbaserat integrationsarbete

Hur kan vi tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet i genomförandet av länsstyrelsernas integrationsuppdrag? Detta var en av de uppgifter som en arbetsgrupp inom LIN Nord (Länsstyrelsernas integrationsnätverk, nord) tog sig an att arbeta med 2018. Arbetsgruppens deltagare kom från uppdragen inom integration, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och syftet var att stärka och underlätta integreringen av de tvärsektoriella perspektiven i integrationsarbetet.

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Är du offentliganställd och vill öka dina kunskaper om hbtqi-personers levnadsvillkor och det offentligas uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter?

Nytt kunskapsstöd för prövning av barnets bästa

Hösten 2021 lanserade länsstyrelsernas nationella uppdrag i barnets rättigheter ett kunskap- och metodstöd för prövning av barnets bästa. Stödet är utvecklat utifrån länsstyrelsernas verksamhet, men kan med fördel användas även inom kommunal och regional verksamhet.

Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna

Den 27 oktober arrangerades den digitala konferensen ”Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna” där experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor gav olika perspektiv på coronakrisens följder för jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Länsstyrelserna på MR-dagarna

Välkommen till MR-dagarna i Göteborg den 6-7 december! Länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter medverkar med en monter (H:48) och ett seminarium om MR-professionen.

Fokus på barns rättigheter i november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder, även Sverige, firas därför den 20 november som Barnkonventionens dag.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.