Nyheter

Barns rätt till information vid samhällskris

Missade du konferensen om barns rätt till information vid samhällskriser som arrangerades av Barnombudsmannen och länsstyrelserna i november 2022? Då har du chansen att se den i efterhand.

Kunskapsstöd för rättighetsbaserat integrationsarbete

Hur kan vi tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet i genomförandet av länsstyrelsernas integrationsuppdrag? Detta var en av de uppgifter som en arbetsgrupp inom LIN Nord (Länsstyrelsernas integrationsnätverk, nord) tog sig an att arbeta med 2018. Arbetsgruppens deltagare kom från uppdragen inom integration, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och syftet var att stärka och underlätta integreringen av de tvärsektoriella perspektiven i integrationsarbetet.

Snart är det dags!

Den 24 november går den första av fyra regionala MR-konferenser av stapeln i Stockholm. Om du jobbar med mänskliga rättigheter inom offentlig sektor eller är

Hur får den som är liten veta vad som händer?

När en kris inträffar i samhället har alla rätt att få information om det som händer och alla måste få information som de förstår. Men hur ska vi jobba för att även barn i olika åldrar ska få reda på det som är viktigt för dem att veta?