Barns rätt till information vid samhällskris

Missade du konferensen om barns rätt till information vid samhällskriser som arrangerades av Barnombudsmannen och länsstyrelserna i november 2022? Då har du chansen att se den i efterhand.
Illustration av barn som spelar fotboll, gungar och leker.

Se konferensen på Barnombudsmannens webbplats.

Konferensen är ca 2,5 timmar lång. Den är textad och teckenspråkstolkad.

Vid konferensen berättade olika aktörer om sitt arbete med information till barn. Deltagarna fick veta mer om hur man kan utforma kriskommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv, hur man bäst involverar barn i framtagandet av information och hur samhällsaktörer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 1177 tänker när de ska utforma information riktad till barn.

Medverkande:

  • Ulrika Sjöberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Malmö Universitet
  • Anna Toss, redaktör och utvecklare Lilla krisinfo, MSB
  • Yvonne Andersson, forskare och analytiker Statens medieråd
  • Jenny Magnusson Österberg, redaktör 1177
  • Li Melander, jurist Barnombudsmannen
  • Josephine Hattevig, projektledare Lilla Aktuellt
  • Malin Andersson, redaktör Lilla Aktuellt. 

Elisabeth Dahlin, barnombudsman, och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB, inledde konferensen.