Rättighetsbaserade metoder

Den här sidan är till för dig som jobbar med mänskliga rättigheter i offentlig sektor. Här kan du hitta både generella och specifika metodmaterial att använda som stöd för ditt arbete, samt andra tips och idéer på hur du arbetar rättighetsbaserat och ökar människors inflytande och delaktighet i frågor som berör dem själva. 

En siluett av en människa som symboliserar rättighetsinnehavaren.

Det rättighetsbaserade arbetssättet

Vad är ett rättighetsbaserat arbetssätt? Det är ett förhållningssätt som ställer människan och de mänskliga rättigheterna i främsta rummet.

Illustration av en grupp människor som pratar med varandra.

Samråd

Vad innebär det att människor får vara delaktiga? Vad innebär inflytande? Det kan vara olika för olika människor, men i grunden innebär det att alla

Illustration av tre personer i ett presidium, till exempel kommunfullmäktige.

Förhandsprövning

Förhandsprövning används till exempel vid beslut som rör barns bästa. I enlighet med barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 också är svensk lag, ska barnets

En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

Indikatorer

För att mäta och följa upp arbetet med mänskliga rättigheter används indikatorer som ger en bild av hur situationen för de mänskliga rättigheterna ser ut

Illustration av människor i utemiljö.

Aktiva åtgärder

Vad är aktiva åtgärder? Begreppet “aktiva åtgärder” kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Alla

Illustration som symboliserar olika ansvarsområden inom offentlig sektor, till exempel infrastruktur, bostäder och försörjning.

Lägesbilder

När beslut ska fattas eller åtgärder vidtas behöver man underlag. Genom att ta fram en aktuell lägesbild får man en bättre uppfattning om hur situationen

Illustration av barn som leker.

Målsättningsarbete

Ett av målen för regeringens strategi för det nationella MR-arbetet är att offentlig verksamhet ska arbeta samordnat och systematiskt med mänskliga rättigheter. Det är regeringen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.