Webbutbildningar

Illustration av elever i ett klassrum.

Det finns många webbutbildningar för att lära sig mer om olika aspekter av mänskliga rättigheter. Här samlar vi ett antal av dessa som tagit fram av specialistmyndigheter och andra aktörer som länsstyrelserna samverkar med.

Känner du till någon annan kostnadsfri webbutbildning som du tycker platsar på denna sida? Hör av dig!

Mänskliga rättigheter

Introduktion till mänskliga rättigheter – Uppsala universitet i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Barns rättigheter

Webbutbildning om barnkonventionen – Barnombudsmannen

Barnrättsresan – Barnombudsmannen

Barnkonventionen – från teori till praktik! Västra Götalandsregionen (VGR) i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Webbkurs om hållbart barnrättsarbete – Myndigheten för delaktighet (MFD)

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv för dig som arbetar på en statlig myndighet – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv för dig som arbetar i en kommun – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Rätt att veta! Grundutbildningen – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Rätt att veta! Fördjupning: hedersrelaterat våld och förtryck – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Rätt att veta! Fördjupning: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Inkluderande fritid: basutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Rasism och diskriminering

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande för offentliganställda – Forum för levande historia

Rasism i arbetslivet (digital grundutbildning) – Länsstyrelserna

Funktionsrätt

Delaktighetsguiden: för dig som arbetar vid statlig myndighet, på en kommun eller i en region – Myndigheten för delaktighet (MFD)

Grundutbildning i funktionshinderpolitikens mål och inriktning – Myndigheten för delaktighet (MFD)

Tillgänglighet: temautbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nationella minoriteters rättigheter

Grundutbildning i minoritetslagstiftningen – Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget

Jämställdhet

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter – Jämställdhetsmyndigheten

Mäns våld mot kvinnor

Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen

Om hedersrelaterat våld och förtryck – Länsstyrelserna

Hbtqi, normer och inkludering

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande för offentliganställda – Forum för levande historia

Hbtqi: temautbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Öppna skolan: om normer, inkludering och hbtqi-perspektiv i skolan – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)