Specialistmyndigheter och andra nyckelaktörer

Illustration av människor som sitter vid ett bord och pratar.

Det finns många myndigheter och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. Här har vi samlat dessa som en guide för dig som arbetar med mänskliga rättigheter inom offentlig eller ideell sektor.

Barnombudsmannens logga

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Läs mer om BO på deras webbplats.

Diskrimineringsombudsmannens logga

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Läs mer om DO på deras webbplats.

Folkbildningsrådets logga

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riskdagen och regeringen. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela statliga medel till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.

Läs mer om Folkbildningsrådet på deras webbplats.

Forum för levande historias logga

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdrag att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Läs mer om Forum för levande historia på deras webbplats.

Myndigheten för delaktighets logga

Myndigheten för delaktighet (MFD) arbetar för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om MFD på deras webbplats.

Logga för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar fram och sprider kunskap inom två huvudområden: ungdomspolitik och politiken för det civila samhället.

Läs mer om MUCF på deras webbplats.

Raoul Wallenberg-institutets logga

Raoul Wallenberg Institute (RWI) arbetar för att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Institutet är uppkallat efter den svenske diplomaten Raoul Wallenberg för hans humanitära insatser under andra världskriget.

Läs mer om RWI på deras webbplats (på engelska).

Svenska Unescorådets logga

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco och har i uppdrag att ge råd till regeringen om Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige.

Läs mer om Svenska Unescorådet på deras webbplats.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKR ger stöd till sina medlemmar för att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter och jämlikhetsfrågor. Länsstyrelserna och SKR är med i en styrgrupp för det nationella MR-nätverket för kommuner och regioner.

Läs mer om SKR:s arbete med mänskliga rättigheter och jämlikhet på deras webbplats.

Uppsala universitets logga

Uppsala universitet utbildar statligt anställda i mänskliga rättigheter på regeringens uppdrag. Bland annat driver universitetet MR Forum, en digital plattform för lärande om mänskliga rättigheter, samt anordnar regelbundet grundutbildningar i mänskliga rättigheter för statsanställda.

Läs mer om Uppsala universitets uppdrag på MR-forum.se.