Om oss

Webbplatsen Mänskliga rättigheter i offentlig sektor drivs av länsstyrelsernas gemensamma uppdrag inom mänskliga rättigheter som samordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Webbplatsen är uppbyggd i fem huvudområden:

Rättighetsbaserade metoder

Har hittar du en kunskapsbank av metoder för dig som arbetar inom offentlig sektor och vill påbörja eller fördjupa och förstärka arbetet med mänskliga rättigheter i din verksamhet.

Utbildning och stöd

Här hittar du webbutbildningar inom MR-frågor samt information om specialistmyndigheter och andra aktörer inom olika rättighetsområden. Du kan också läsa mer om vad MR-professionen innebär.

Konventioner och regelverk

Här hittar du information om de MR-konventioner som Sverige har anslutit sig till, samt information om regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter och de granskningar som Sverige genomgår regelbundet. Du hittar också allmänna kommentarer från några av FN:s granskningskommittéer översatta till svenska.

Publikationer

Här hittar du rapporter och andra publikationer från länsstyrelsernas olika rättighetsuppdrag, inklusive de allmänna kommentarer som översatts till svenska av länsstyrelsernas MR-uppdrag, samt annat relevant material producerat av MR-uppdragets samverkansparter.

Kalender

I kalendern finns konferenser och andra aktiviteter som har en nationell målgrupp och genomförs av aktörer med MR-uppdrag.