Mänskliga rättigheter i offentlig sektor

Länsstyrelserna har haft ett gemensamt utveckling- och samordningsuppdrag för mänskliga rättigheter sedan 2014. Under den tiden har länsstyrelsernas gemensamma nätverk för mänskliga rättigheter utvecklat metoder och tagit fram rapporter och annat material som kan fungera som ett stöd för dig som jobbar inom offentlig sektor och vill påbörja eller fördjupa ditt arbete med rättighetsfrågor.

För information om hur länsstyrelsen i ditt län arbetar med mänskliga rättigheter, klicka på länken nedan och välj ditt län.

Länk till länsstyrelsernas webbplats. 

En illustration av en grupp människor.
Illustratör: Annefrid Sjöman

Nyheter

En grupp människor sitter runt ett bord och pratar.

Kan vi prata om rasism?

Vill din arbetsplats ha mer kunskap om rasism och likvärdigt bemötande? Forum för levande historia erbjuder fortbildningen Kan vi prata om rasism? för yrkesverksamma inom offentlig sektor (myndighet, region och kommun, dock ej inom skolan där andra fortbildningar erbjuds). Kan

Vimplar med några av de globala målen i Agenda 2030.

Vill din kommun eller organisation medverka på MR-dagarna 2024?

MR-dagarna är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med eller är intresserad av mänskliga rättigheter, i Sverige eller i världen. Varje år träffas tusentals deltagare från hela landet för att ta del av fler än 150 programpunkter, möta över

Kalender

Inget evenemang hittades!