Utbildning och stöd

På den här sidan hittar du information om myndigheter och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter, samt vilka rättighetsuppdrag som finns på länsstyrelserna. 

För dig som vill fördjupa dig på egen hand finns webbutbildningar inom olika rättighetsfrågor.

Du kan också läsa mer om de riktlinjer för MR-professionen på länsstyrelserna som MR-uppdraget tagit fram. 

Illustration av en man med några papper och pärmar under armen.

Människorättsprofessionen

Begreppet människorättsprofession lanserades av forskaren Christina Johnsson vid Malmö universitet i samarbete med länsstyrelsernas MR-uppdrag, och beskrivs närmare i rapporten Människorättsprofessionen – en ny preprofession

Illustration av människor med olika yrken, till exempel läkare, lärare, snickare, skogsarbetare.

Rättighetsuppdrag på länsstyrelserna

Länsstyrelserna har flera uppdrag med anknytning till olika rättigheter, både i länsstyrelseinstruktionen (2017:868) och i regleringsbrev. Uppdragen samverkar i stor utsträckning med varandra. För att

Illustration av elever i ett klassrum.

Webbutbildningar

Det finns många webbutbildningar för att lära sig mer om olika aspekter av mänskliga rättigheter. Här samlar vi ett antal av dessa som tagit fram