Kan vi prata om rasism?

En grupp människor sitter runt ett bord och pratar.

Vill din arbetsplats ha mer kunskap om rasism och likvärdigt bemötande?

Forum för levande historia erbjuder fortbildningen Kan vi prata om rasism? för yrkesverksamma inom offentlig sektor (myndighet, region och kommun, dock ej inom skolan där andra fortbildningar erbjuds).

Kan vi prata om rasism? ger olika perspektiv på rasism genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Fortbildningen ges på förfrågan och anpassas till deltagarnas yrkesvardag. Yrkesgrupper som gått utbildningen innefattar till exempel poliser, åklagare och socialsekreterare.

Läs mer om fortbildningen och anmäl intresse från din personalgrupp på Forum för levande historias webbplats.

Kan vi prata om rasism? – Forum för levande historia