Visste du att det finns ett nationellt nätverk för dig som jobbar med mänskliga rättigheter inom kommun och region?

Illustration av människor som sitter vid ett bord och pratar.

Nätverket, som i år fyller 20 år, riktar sig till tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med att implementera mänskliga rättigheter inom verksamheter på kommunal eller regional nivå. Nätverket syftar till att:

  • Stärka implementeringen av mänskliga rättigheter i de kommuner och regioner som deltar i nätverket.
  • Genom erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande skapa förutsättningar för att utveckla det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter och Agenda 2030.
  • Utgöra en kontaktyta för kunskapsinhämtning och samverkan för människorättsfrågor.

Nätverket träffas fysiskt eller digitalt två gånger per år och samordnas av medlemmarna. Fyra till sex medlemmar väljs in i en styrgrupp på en tvåårsperiod. I styrgruppen finns även SKR och länsstyrelsens samordnings- och utvecklingsuppdrag representerade. För mer information om nätverket och hur du går med i det, besök Nätverk, mänskliga rättigheter | SKR.

Den 22 november genomförs nätverkets nästa gemensamma träff på temat rätten till utbildning och arbete. Läs mer om det här: https://www.mr-webben.se/evenemang/nationella-natverket-for-manskliga-rattigheter/