Vad gör länsstyrelserna inom mänskliga rättigheter och barnrätt?

En trave med papper och mappar.

Är du nyfiken på att veta vad länsstyrelserna gjort för att stödja arbetet med mänskliga rättigheter och barnets rättigheter under 2023? De nationella samordnarna för uppdragen sammanställer varje år en rapport där länsstyrelserna svarar på vad de gjort under året.

Du kan ta del av rapporterna här på MR-webben.

Årsrapport 2023 för uppdraget i mänskliga rättigheter

För frågor om rapporten, kontakta nationell samordnare Hennie Järnberg.

Årsrapport 2023 för uppdraget i barnets rättigheter

För frågor om rapporten, kontakta nationella samordnare Saga Hillerström eller Sophie Gestranius.