Funderar du på hur du ska tillgodose ungdomars rättigheter i ditt arbete?

Illustration av ungdomar som demonstrerar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har uppdraget från regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och civilsamhällespolitiken uppnås. MUCF är också strategisk myndighet för unga hbtqi-personer. Myndigheten jobbar bland annat med att ta fram kostnadsfria webbutbildningar inom sina områden.

Några av dessa utbildningar, som riktar sig till dig som jobbar inom offentlig sektor med unga och ungas rättigheter, kan du nu hitta här på MR-webben.

  • Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv innebär att man beaktar ungas åsikter, livsvillkor, förutsättningar, rättigheter och perspektiv i frågor som rör dem. Det finns två utbildningar, en för kommunanställda och en för statligt anställda.
  • Öppna skolan. En utbildning om normer, inkludering och hbtqi-perspektivet som riktar sig till såväl skolpersonal som beslutsfattare.
  • Rätt att veta! Ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Förutom grundutbildningen hittar du tematiska utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck, trauma samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Öppen fritidsverksamhet. För dig som arbetar som ledare i öppen fritidsverksamhet. Här hittar du en grundutbildning och två tematiska utbildningar: Inkluderande fritid, Hbtqi och Tillgänglighet.

Välkommen att ta del av dessa utbildningar, och flera andra utbildningar från olika myndigheter och organisationer, på sidan för Webbutbildningar.

Läs också mer om MUCF:s arbete på mucf.se.

Madeleine Söderberg

“Vi får genomgående höga betyg på våra utbildningar och det är särskilt roligt att se hur deltagare uppskattar att vi ger konkreta stöd i form av tips, övningar och samtalsmetoder. Synpunkter och kommentarer om att kunskapen och stödet fungerar i det dagliga arbetet är det bästa kvittot man kan få som uppdragsledare!”

Madeleine Söderberg, uppdragsledare Informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet.