Vill din kommun eller organisation medverka på MR-dagarna 2024?

Vimplar med några av de globala målen i Agenda 2030.

MR-dagarna är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med eller är intresserad av mänskliga rättigheter, i Sverige eller i världen. Varje år träffas tusentals deltagare från hela landet för att ta del av fler än 150 programpunkter, möta över 70 utställare och knyta nya kontakter inom MR-området.

Årets MR-dagar går av stapeln på Sara kulturhus i Skellefteå den 14-15 november och har temat ”Rättigheter i omställningens tid”. Ta chansen att arrangera ett seminarium, panelsamtal eller workshop om just din verksamhet, utmaning eller lyckade projekt, eller boka en monter för att informera, samtala och nätverka på utställartorget. Eller kom till MR-dagarna för kompetensutveckling och inspiration för framtida arbete.

Du kan läsa mer om hur du gör för att medverka på MR-dagarnas webbplats.

MR-dagarna är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Ordfront, Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.  

Länsstyrelsernas nationella uppdrag inom mänskliga rättigheter är en samarbetspartner till MR-dagarna.