En vägledning för dig som jobbar med mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

Illustration av människor i utemiljö.

Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade under 2022 en vägledning för offentlig förvaltning som på lokal nivå vill arbeta med mänskliga rättigheter som en del av människors vardag. Vägledningen har nu översatts till svenska av länsstyrelserna inom det gemensamma uppdraget i mänskliga rättigheter och du hittar den på sidan för publikationer:

Städer för mänskliga rättigheter i Europeiska Unionen

Vägledningen kan användas av kommuner som vill stärka sitt arbete med att respektera de mänskliga rättigheterna och anta en högre ambitionsnivå vad gäller människorättsnormer. Den bygger på goda exempel från städer/kommuner, regioner, experter samt internationella organisationer och nätverk.