Städer för mänskliga rättigheter i Europeiska Unionen – en vägledning

Illustration av människor i utemiljö.

Denna vägledning kan utgöra ett stöd för offentlig förvaltning som på lokal nivå vill göra mänskliga rättigheter till en del av människors vardag.

Vägledningen är utgiven av FRA, Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter, och översatt till svenska av länsstyrelserna inom det gemensamma uppdraget i mänskliga rättigheter.