Kunskapsstöd för delaktighet och inflytande

Illustration av en grupp människor som pratar med varandra.

Detta kunskapsstöd är framtaget som en del av det rättighetsbaserade arbetssättet i länsstyrelsernas verksamhet. Det är till för att hjälpa medarbetare att arbeta med delaktighet och inflytande för invånarna, till exempel via civilsamhället, och kan även användas av kommuner, regioner eller andra myndigheter.