Institutet för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Illustration av tre personer som sitter vid en dator.

Regeringen har meddelat att den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.