Institutet för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Regeringen har meddelat att den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.
Illustration av tre personer som sitter vid en dator.

Regeringen beslutade den 18 mars 2021 propositionen Institutet för mänskliga rättigheter. I propositionen föreslås en ny lag och lagändringar som ska reglera verksamheten vid institutet för mänskliga rättigheter. Syftet med institutet är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

– Jag är mycket glad att vi idag kunnat fatta beslut som innebär att institutet för mänskliga rättigheter börjar sättas upp i praktiken. Att få ett institut på plats som kommer kunna följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige är av stor betydelse, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Källa: https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/nytt-institut-for-manskliga-rattigheter-placeras-i-lund/