Digital konferens om pandemins påverkan på jämlikhet och mänskliga rättigheter

En illustration med tre bildskärmar där människor deltar i en videokonferens.

Den 27 oktober arrangeras den digitala konferensen ”Vägen framåt efter pandemin” i samverkan mellan svenska Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag.