Digital konferens om pandemins påverkan på jämlikhet och mänskliga rättigheter

Den 27 oktober arrangeras den digitala konferensen "Vägen framåt efter pandemin" i samverkan mellan svenska Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag.
En illustration med tre bildskärmar där människor deltar i en videokonferens.

Bild av Alexandra_Koch från Pixabay

Temat för konferensen är coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på nulägesbilden och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya, med betoning på regionala och lokala förhållanden.

Konferensen riktar sig till dig som är verksam inom civilsamhället, forskningen, näringslivet eller offentlig sektor på regional och lokal nivå.

Läs mer om programmet och anmäl dig här: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser—jonkoping/2021-07-09-vagen-framat—pandemin-och-de-manskliga-rattigheterna.html

När: 27 oktober kl 9-16

Var: Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare cirka en vecka i förväg.

Sista anmälningsdag: 13 oktober