Allmän kommentar (9) CERD

Om experters oberoende.

Översättningen är inte kvalitetsgranskad ur ett juridiskt eller språkligt perspektiv, utan ska ses som ett stöd för dig som vill läsa kommentaren på svenska.

CERD är konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.