Ett jämlikt arbetsliv – Hudfärgens betydelse på arbetsmarknaden

Länsstyrelserna fick den 2 juli 2020 i uppdrag från regeringen att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. Den här skriften ger dig som är arbetsgivare, facklig representant eller arbetstagare vägledning i arbetet mot hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen.