Forum för levande historias logga

Antisemitiska konspirationsteorier – hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Digital fortbildning den 17 november 2022 kl. 09.00-12.00

Antisemitism är ett allvarligt problem så väl i Sverige som i Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen mot judar ökat.

I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) anordnar Forum för levande historia en fortbildning för att stärka kunskapen hos yrkesgrupper som når unga utanför skolan. Vilka är de historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorierna? Hur sprids de och hur kan de bemötas?

Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom. Länk till Zoom skickas ut till de som är anmälda dagen före fortbildningen.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll når eller möter unga utanför skolan. Exempelvis anställda på kultur- och socialförvaltning, fältassistenter, fritidsledare, bibliotekarier, kulturskolepedagoger och museipedagoger.

Anmälan

Du kan läsa mer och anmäla dig på Forum för levande historias webbplats: Fortbildning: Antisemitiska konspirationsteorier – hur ser de ut och hur kan de bemötas? | Forum för levande historia

Sista anmälningsdag är den 15 november.

Datum

nov 17 2022
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Platser

Digitalt

Arrangör

Forum för levande historia
Forum för levande historia
Webbplats
https://www.levandehistoria.se/