Kammarkollegiet ger statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ni kan ha möjlighet att ansöka om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder från Kammarkollegiet.
Kammarkollegiets logotyp

För att kunna få statsbidrag krävs det att organisationen, trossamfundet eller den ideella föreningen uppfyller vissa villkor, däribland att man i sin verksamhet bidrar till att främja mänskliga rättigheter och värna demokratin, att man respekterar demokratins idéer (inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering) och att verksamheten påverkas av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med till exempel hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Klicka här för att ta del av samtliga villkor.

Bidrag kan ges för att höja säkerheten oavsett om ni äger eller hyr lokalen där ni har er verksamhet, så länge lokalen uteslutande används för er verksamhet. En säkerhetshöjande åtgärd kan till exempel vara att installera säkerhetsglas. Det går också att söka bidrag för tillfälliga bevakningsinsatser på till exempel ett årsmöte eller annat arrangemang i er regi.

Bidraget kan sökas i tre ansökningsperioder under året.

Period 1: 1 januari – 15 mars

Period 2: 1 april – 15 juni

Period 3: 1 juli – 15 september

Läs mer om statsbidraget och hur ni ansöker på Kammarkollegiets webbplats. Klicka här för att komma till webbplatsen.

Denna informationsfilm från Kammarkollegiet berättar mer om statsbidraget.