Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Är du offentliganställd och vill öka dina kunskaper om hbtqi-personers levnadsvillkor och det offentligas uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter?

Forum för levande historia lanserar nu en fortutbildning via webben där du som är offentliganställd bland annat får exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Fortbildningen innehåller filmer, ljuddramer om bemötandesituationer, faktatexter och reflektionsfrågor. Den är kostnadsfri, tar cirka 90 minuter och kan genomföras när som helst.

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande | Forum för levande historia