Nytt metodstöd om mål och riktlinjer för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget lanserar ett nytt metodstöd om mål och riktlinjer på minoritet.se. Metodstödet ska hjälpa kommuner och regioner i deras arbete med att ta fram och revidera styrdokument för nationella minoriteters rättigheter.
Illustration av människor som står runt ett bord och pratar. På bordet står en dator och på väggen hänger en stor checklista.

– Syftet med vårt metodstöd är att det ska underlätta, stödja och inspirera kommuner och regioner i deras arbete med minoritetspolitiska mål och riktlinjer. Genom ett aktivt, strategiskt och systematiskt arbete kan kommuners och regioners medvetenhet om minoritetspolitiken öka, arbetet kan komma i gång och nationella minoriteter kan få sina rättigheter tillgodosedda, säger Helena Cronséll, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt förstärkningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2019 har alla Sveriges kommuner och regioner en skyldighet att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Skyldigheten innebär att kommuner och regioner aktivt ska ta ställning till hur de ska bedriva det minoritetspolitiska arbetet och det ska framgå av någon form av styrdokument.

– Många kommuner och regioner har idag styrdokument för sitt minoritetspolitiska arbete eller är på gång med arbetet. Medvetenheten har ökat, men i vårt uppföljningsarbete ser vi att det fortfarande finns okunskap om skyldigheten, framför allt i kommuner som inte ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska, säger Helena Cronséll.

Metodstödet på minoritet.se består av ett antal intervjuer med kommuner och regioner som på olika sätt har arbetat framgångsrikt med att ta fram styrdokument för nationella minoriteters rättigheter. Deras och andra kommuners och regioners styrdokument finns att ladda ner på sidan. Där finns också några vägledande texter med tillhörande frågor om vad som kan vara bra att tänka på för att komma i gång med arbetet. Metodstödet innehåller även en checklista med viktiga frågor som kan vara till hjälp både i början och slutet av arbetet för att checka av att inget område saknas, samt en lista med användbara länkar.

Läs hela artikel på minoritet.se genom att klicka här.

Ta del av metodstödet genom att klicka här.