På tal om mänskliga rättigheter

Illustration för att symbolisera FN

Denna rapport togs fram av länsstyrelserna 2017. Rapporten utgör ett underlag för länsstyrelsernas uppdrag att sprida kunskap om de rekommendationer som görs av FN-kommittéerna gällande Sveriges uppfyllnad av de mänskliga rättigheterna. Rapportens olika kapitel tittar på statistik för flera olika människorättsindikatorer i ett regionalt perspektiv.