På tal om statistik och mänskliga rättigheter

Illustration som symboliserar olika ansvarsområden inom offentlig sektor, till exempel infrastruktur, bostäder och försörjning.

Denna rapport togs fram av länsstyrelserna 2019. Rapporten fördjupar sig i vikten av korrekt statistik och data för att ansvarsbärare ska kunna tillgodose mänskliga rättigheter och tittar särskilt på aktuell regional statistik inom några viktiga rättighetsområden.

  • Rätten till information
  • Rätten till inflytande
  • Rätten till personlig säkerhet
  • Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
  • Rätten till liv.