Vill du få mer kunskap om rasism?

Att bemöta invånare likvärdigt är en självklarhet men kan också vara en utmaning, ofta på grund av omedvetenhet om samhällsstrukturer och människors olika villkor. Genom att öka sina kunskaper kan man säkerställa att allas rätt till ett likvärdigt bemötande tillgodoses.
Tre händer med olika hudfärg sträcks upp i luften.

På sidan Webbutbildningar samlar vi kostnadsfria digitala resurser för dig som jobbar i offentlig sektor och vill kompetensutveckla dig inom mänskliga rättigheter. Ett exempel är webbutbildningen ”Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande för offentliganställda” som utvecklats av Forum för levande historia och ger grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande. Om din verksamhet vill fördjupa kunskapen ytterligare erbjuder Forum för levande historia också utbildningen ”Kan vi prata om rasism?” under en heldag eller halvdag för grupper på minst 20 personer.