Människorättsprofessionen

Illustration av en man med några papper och pärmar under armen.

Begreppet människorättsprofession lanserades av forskaren Christina Johnsson vid Malmö universitet i samarbete med länsstyrelsernas MR-uppdrag, och beskrivs närmare i rapporten Människorättsprofessionen – en ny preprofession på framväxt (2022). Ta del av rapporten här. Vad innebär det att arbeta med mänskliga rättigheter? Länsstyrelsernas MR-uppdrag arbetade under 2018 fram riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter i länsstyrelsernas […]

Webbutbildningar

Illustration av elever i ett klassrum.

Det finns många webbutbildningar för att lära sig mer om olika aspekter av mänskliga rättigheter. Här samlar vi ett antal av dessa som tagit fram av specialistmyndigheter och andra aktörer som länsstyrelserna samverkar med. Känner du till någon annan kostnadsfri webbutbildning som du tycker platsar på denna sida? Hör av dig! Mänskliga rättigheter Introduktion till […]

Rättighetsuppdrag på länsstyrelserna

Illustration av människor med olika yrken, till exempel läkare, lärare, snickare, skogsarbetare.

Länsstyrelserna har flera uppdrag med anknytning till olika rättigheter, både i länsstyrelseinstruktionen (2017:868) och i regleringsbrev. Uppdragen samverkar i stor utsträckning med varandra. För att läsa mer om hur länsstyrelsen i ditt län arbetar med dessa uppdrag, besök länsstyrelsernas webbplats och välj ditt län. Barnets rättigheter Länsstyrelserna ger stöd till kommuner och regioner i arbetet […]

Specialistmyndigheter och andra nyckelaktörer

Illustration av människor som sitter vid ett bord och pratar.

Det finns många myndigheter och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. Här har vi samlat dessa som en guide för dig som arbetar med mänskliga rättigheter inom offentlig eller ideell sektor. Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets […]