Jämlikhet i praktiken – metodstöd för en antirasistisk praktik

Illustration av människor med olika yrken, till exempel läkare, lärare, snickare, skogsarbetare.

Detta metodstöd är ett verktyg för att integrera jämlikhet kopplat till diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet i beslutsfattande, planering och utförande inom offentlig verksamhet. Det är en bearbetning av Seattlemodellen som utvecklades av Seattles kommun i USA.

Metodstödet är framtaget inom ramen för länsstyrelsernas regeringsuppdrag om att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.