Länsstyrelsernas MR-nätverk på MR-dagarna

Vimplar med några av de globala målen i Agenda 2030.

Den 19-21 april deltar länsstyrelsernas nätverk i mänskliga rättigheter på MR-dagarna som denna gång genomförs i digitalt format. Årets tema är Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?

”Hur hänger möjligheten att utöva de mänskliga rättigheterna ihop med var vi bor? Mänskliga rättigheter är universella och platsen du bor på ska inte vara avgörande för om dina rättigheter uppfylls. Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, landet eller staden vi bor.”

Läs mer på och se en trailer för MR-dagarna på https://www.mrdagarna.nu/manskliga-rattigheter-en-fraga-om-var-du-bor/

Besök oss gärna i vår monter! Du kan prata med några av medlemmarna i MR-nätverket i vår monterchatt. Som en försmak på MR-dagarna i december där temat är mänskliga rättigheter och demokrati lottar vi även ut tre exemplar av boken Demokrati : en liten bok om en stor sak av Sofia Näsström till dig som svarar på några frågor i chatten. Du hittar vår monter via den här länken.

Den 21 april kl 12.30-13.30 kan du som har seminariebiljett även delta på vårt seminarium Mänskliga rättigheter i coronakrisens spår.