Ett jämlikt arbetsliv – Hudfärgens betydelse på arbetsmarknaden

Länsstyrelserna fick den 2 juli 2020 i uppdrag från regeringen att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. Den här skriften ger dig som är arbetsgivare, facklig representant eller arbetstagare vägledning i arbetet mot hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen.

Länsstyrelsernas MR-nätverk på MR-dagarna

Vimplar med några av de globala målen i Agenda 2030.

Den 19-21 april deltar länsstyrelsernas nätverk i mänskliga rättigheter på MR-dagarna som denna gång genomförs i digitalt format. Årets tema är Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? ”Hur hänger möjligheten att utöva de mänskliga rättigheterna ihop med var vi bor? Mänskliga rättigheter är universella och platsen du bor på ska inte vara […]