På tal om statistik och mänskliga rättigheter (2023)

En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

Levnadsförhållandena i Sverige visar på skillnader i hur väl de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Ny statistik från länsstyrelserna pekar bland annat på att det är skillnader mellan länen, kommuner samt individer.