Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna

Denna rapport är en sammanfattning och analys av de teman som presenterades i konferensen Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna som arrangerades i oktober 2021. Rapporten är framtagen av Ramboll som hade ett uppdrag som särskild rapportör innan, under och efter konferensen.