Oktoberkonferens om barns delaktighet

Ett fotografi av två barn som sitter vid ett bord.

Den 26 oktober arrangeras den digitala barnrättskonferensen Om barns delaktighet av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Fokusgrupp Barnets rättigheter i Jönköpings län.

Konferensen riktar sig till dig som är arbetar med eller är intresserad av barns rättigheter inom till exempel socialtjänst, sjukvården, skolan, kultur och fritid eller inom civilsamhället, och den är öppen för deltagare från hela landet.