Oktoberkonferens om barns delaktighet

Den 26 oktober arrangeras den digitala barnrättskonferensen Om barns delaktighet av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Fokusgrupp Barnets rättigheter i Jönköpings län.

Konferensen riktar sig till dig som är arbetar med eller är intresserad av barns rättigheter inom till exempel socialtjänst, sjukvården, skolan, kultur och fritid eller inom civilsamhället, och den är öppen för deltagare från hela landet.

Ett fotografi av två barn som sitter vid ett bord.

Under dagen får du lyssna på Pernilla Leviner som är professor i offentlig rätt och föreståndare för barnrättscentrum på Stockholms universitet. Hon kommer att tala om barns rätt att komma till tals i enskilda ärenden. Du får också höra Aya Gounane och Samar Aziz, ungdomsledare på ungdomsorganisationen Underground Råslätt i Jönköping, berätta om man arbetar med ungas delaktighet och inflytande inom Underground. Är du intresserad av en likvärdig skola för alla kan du ta chansen att lyssna på Elinor Kennerö Tonner som är rektor på Källbrinksskolan i Huddinge kommun. Hon berättar om deras arbete med tillgänglighet i skolan, för alla elever, och om vägen dit.

Dessa och många fler spännande programpunkter kan du helt kostnadsfritt ta del av framför din datorskärm.

Läs mer om programmet och anmäl dig här: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser—jonkoping/2021-04-15-om-barns-delaktighet—barnrattskonferens-med-tema-demokrati.html

När: 26 oktober kl 09.00-16.20

Var: Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare den 25 oktober

Sista anmälningsdag: 24 oktober