Fokus på barns rättigheter i november

En illustration av personer som leker eller idrottar tillsammans.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder, även Sverige, firas därför den 20 november som Barnkonventionens dag.