Fokus på barns rättigheter i november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder, även Sverige, firas därför den 20 november som Barnkonventionens dag.
En illustration av personer som leker eller idrottar tillsammans.

I november, under den vecka då den 20 november infaller, kommer barns rättigheter att lyftas på flera olika konferenser och barnrättsarrangemang runt om i landet. Barnombudsmannen arrangerar den nationella digitala konferensen Barns rätt att komma till tals förmiddagen den 18 november i samverkan med länsstyrelsernas nationella samordnings- och utvecklingsuppdrag i barnets rättigheter, och i samband med det har du som arbetar med eller är intresserad av barns rättigheter möjligheten att delta på barnrättsdagar i både Gävleborgs och Norrbottens län. Arrangemangen är kostnadsfria, digitala och deltagarna från hela landet välkomnas!

Du kan hitta mer information om respektive arrangemang i kalendern.