Allmän kommentar (17) CESCR

Om upphovspersoners rätt till sina vetenskapliga, litterära och konstnärliga framställningar.

Översättningen är inte kvalitetsgranskad ur ett juridiskt eller språkligt perspektiv, utan ska ses som ett stöd för dig som vill läsa kommentaren på svenska.

CESCR är konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.