Allmän kommentar (18) CERD

Om en internationell tribunal för brott mot mänskligheten.

Översättningen är inte kvalitetsgranskad ur ett juridiskt eller språkligt perspektiv, utan ska ses som ett stöd för dig som vill läsa kommentaren på svenska.

CERD är konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.