Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

Omslaget till rapporten.

Kunskapsunderlag om rasism och diskriminering mot den afrosvenska befolkningen, med särskilt fokus på kvalificerade tjänster, utarbetad av Centrum för Mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Författare: Sima Wolgast, Irene Molina och Mattias Gardell.