Arbetar din kommun rättighetsbaserat?

Framsidan av broschyren Arbetar din kommun rättighetsbaserat?

I denna broschyr kan du läsa mer om hur din kommun kan arbeta rättighetsbaserat. Kommunernas verksamhet och tjänster ska anpassas för att tillgodoses de nationella minoriteternas rättigheter, till exempel genom att ge information på minoritetsspråk.