Barns rättigheter och föräldraskap

Illustration av barn och vuxna som står tillsammans på en gräsmatta

Barns rättigheter och föräldraskap är en handbok som togs fram gemensamt av länsstyrelsernas uppdrag i barnets rättigheter och i föräldraskapsstöd. Handboken lanserades år 2020.