Digital delaktighetsvecka i Västerbotten!

Den 15-21 november har du som är intresserad av frågor inom social hållbarhet chansen att lyssna på en mängd olika spännande digitala föreläsningar under Delaktighetsveckan 2021 - tema Demokrati.
En illustration av människor med olika hudfärg, kön och funktionsförmåga.

Är du intresserad av till exempel mänskliga rättigheter, barnrätt, funktionshinderpolitik, nationella minoriteter, rasism på arbetsmarknaden eller demokrati? Delaktighetsveckan 2021 som arrangeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län är kompetensutveckling, kunskapsdelning och en möjlighet att få nya perspektiv på frågor inom social hållbarhet.

Föreläsningarna rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel, och du är välkommen att anmäla dig oavsett var i landet du befinner dig. Delaktighetsveckan är till för dig som är politiker, chef, tjänsteperson eller ideellt engagerad inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar eller trossamfund, men också för dig som privatperson.

Några exempel på föreläsningar

Lämna ingen utanför med Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig på SCB. Måndag 15 november kl. 11-12.

Utan spaning ingen aning! med Rädda Barnen, RF-SISU Västerbotten och Rättighetscentrum Västerbotten. Tisdag 16 november kl. 18-19.

Samisk kulturförståelse med Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Torsdag 18 november kl. 13-14.

Folkbildning och demokrati med Studieförbundsdelegationen i Västerbotten. Fredag 19 november kl. 9-10.

Hela programmet samt anmälan hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasterbotten/2021-03-31-delaktighetsveckan-2021—tema-demokrati.html

Sista anmälningsdag är 1 november.