Barnrättsdagarna 2024

Tema: Barnets rättigheter när föräldrar har svårigheter.

På Barnrättsdagarna 2024 kommer vi titta på hur vi kan säkerställa varje barns rättigheter när deras föräldrar har olika former av svårigheter. Varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Hur ser vi till att alla barn, inklusive barn som har föräldrar med svårigheter, får denna möjlighet?

Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, forskningsmetoder och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare.

Tillsammans tar vi ett brett grepp om frågeställningarna och diskuterar hur vi kan lyfta oss så att barnkonventionen i praktiken gäller ALLA barn som vistas i vårt land.

Läs mer om Barnrättsdagarna här.

Datum

apr 09 - 10 2024
Expired!

Tid

All Day

Platser

Karlstad CCC
Karlstad

Arrangör

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Webbplats
https://www.allmannabarnhuset.se/